Over ons

de stichting Festung Walcheren stelt zich graag aan u voor

Ontstaan van de stichting

De Stichting Festung Walcheren is ontstaan vanuit de interesse en initiatief van de leden (van deze stichting) voor de geschiedenis van met name de tweede wereld oorlog. Alle leden ( Patrick Sloot, Andre Ruissen en Henk Dijkhuizen) van het bestuur zijn reeds van jongs af aan bevlogen over alles dat met de tweede wereld oorlog te maken heeft. Vele bunkers werden bezocht, belezen en onderzocht. Deze tomeloze interesse van jongs af aan leidde tot een schat aan kennis en kunde over de tweede wereld oorlog, bunkers en diens geschiedenis.

Deze kennis van de historie mag niet verloren gaan en dient te worden gedeeld met nieuwe generaties.

Een onbetaalbare verzameling van stukken uit de periode 1940-1945 is overgegaan van de bestuursleden van de stichting naar het vermogen van de stichting, om de geschiedenis levend te houden en levend te kunnen doorgeven.

restauratie R630 bunker

Toen eindelijk de mogelijkheid zich voordeed om een bunker te herstellen naar de oorspronkelijke staat en zo een museumfunctie te geven, werd de stichting aangewend om daadwerkelijk doelen te behalen.

De stichting is jong, maar de doelstellingen, de missie en de ambitie groot.

Omroep Zeeland besteedde aandacht aan ons project waarbij de R630 bunker in Vlissingen wordt gerestaureerd.

Missie en Ambitie

De Stichting Festung Walcheren heeft als missie om de geschiedenis van de tweede wereldoorlog door te geven aan nieuwe generaties en oudere generaties een moment van herkenning en verleden te geven.

Door middel van het herstellen van een oude bunker (en wellicht in de toekomst meerdere bunkers) en deze open te stellen voor publiek, kan de aanwezige kennis van de oorlogshistorie verteld worden in woord en beeld.

Over woord en beeld gesproken; door middel van een geschreven brochure en wie weet in de toekomst een geschreven boek, hopen de leden dat hun kennis bewaard blijft. Tevens kan onze website dienen om de kennis te delen en te bewaren.

Met het verzamelen van subsidies en donaties kan de stichting mogelijkheden creeren om meer kennis van de historie te delen en wellicht verder te reiken.

Hierbij worden alle beschikbare financiële middelen zo gunstig mogelijk ingezet, ten behoeve van onze doelstelling(en).

Via onze bestaande netwerken en middels nieuw te creëren netwerken verspreiden wij onze missie en betrekken we zoveel mogelijk mensen in onze plannen. 

Nooit vergeten

Ons ideaal is dat over enkele decennia onze kennis over de tweede wereldoorlog nog steeds besproken wordt en deze oorlog nooit vergeten wordt. Ons ideaal is een samenleving waarin de strijd die gevoerd is voor onze vrijheid nooit als vanzelfsprekend wordt beschouwd en altijd gerespecteerd zal blijven én nooit zal worden vergeten.