Doelstellingen

Doelstellingen van de stichting Festung Walcheren

De doelstelling van de Stichting luidt als volgt:

  • het behoud van erfgoed uit de tweede wereldoorlog
  • het restaureren en/of schoonmaken en houden van erfgoed uit de tweede wereldoorlog
  • het exploiteren van erfgoed uit de tweede wereldoorlog
  • het verzamelen van informatie over erfgoed uit de tweede wereldoorlog en het geven van informatie over dit onderwerp aan belangstellenden
  • het in overleg treden met overheden en particulieren tot behoud van het bestaande erfgoed uit de tweede wereldoorlog
  • het verrichten van alle verdere handelingen, die met vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Ons Beleidsplan 2023 leest u hier